Passer til rotator med 49,5 mm. aksel.

NULL

NULL

3 Ton Rotator med flange

3 Ton Rotator med 50mm. Aksel.

5,5 Ton Rotator med flange

5,5 Ton Rotator med 69mm. aksel. 28 kg.